Edward Wiśniewski

Jest emerytowanym nauczycielem geografii, asystentem Wydziału Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1959 r. Był członkiem i wieloletnim wiceprezesem Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy (w latach 1972–1974, 1993–1996, 2001–2005), a od 2006 r. do 2009 r. członkiem Zarządu Oddziału. Jest przewodniczącym oddziałowej Komisji Krajoznawczej i członkiem Regionalnego Kolegium Krajoznawstwa Dolny Śląsk od 1999 r. Ponadto był członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody (1976–1998) i Zarządu Wojewódzkiego PTSM (1976–1990) oraz przez 14 lat przewodniczącym Wojewódzkiego Sztabu Służby Kultury Szlaku.

Edward Wiśniewski jest wykładowcą z zakresu turystyki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, popularyzatorem działalności turystycznej wśród młodzieży, wychowawcą i zasłużonym pedagogiem. Właśnie za działalność wychowawczą i popularyzację turystyki otrzymał w roku 2005 wyróżnienie od australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego. Zorganizował wiele imprez turystycznych, wycieczek i spotkań na Dolnym Śląsku, w tym między innymi „Wędrówki po Legnicy”, pielgrzymki „Szlakiem Benedyktyńskim”, „Wielkanocne pielgrzymki ekologiczne” na Kalwarię na Górzcu (od 1995 r.). Prowadzi też „Majówki w Czechach”. Jest wielkim popularyzatorem konkursu krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” oraz przewodniczącym jury konkursu na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Aktywnie uczestniczy w zagospodarowaniu szlaku „Bitwa 1241 r.”. Wytyczył i oznakował „Szlak Cystersów” z Lubiąża do Krzeszowa. Jest niezwykle zasłużony dla ochrony zabytków, ocalił przed zniszczeniem „Kronikę Świata” K. Schedla z 1493 r., społecznie opiekuje się dworem w Warmątowicach.

Był inicjatorem utworzenia Koła PTTK przy Wyższym Seminarium Duchownym i szkolnego „Klubu sympatyków ciekawych miejsc” w Legnicy oraz ich wieloletnim społecznym działaczem. Należał do głównych inicjatorów i organizatorów obchodów 50-lecia Oddziału PTTK w Legnicy. Angażuje się w działalność na rzecz krzewienia wiedzy krajoznawczej, nawiązał współpracę polsko-czeską z władzami samorządowymi i kościelnymi gmin przygranicznych. W swoim dorobku publicystycznym ma liczne artykuły i opracowania, mapy, bibliografie, przewodniki o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim jako ich autor i współautor, między innymi wspólnie z Tadeuszem Gumińskim napisał przewodnik „Legnica i okolice” (Legnica–Wrocław 2001) czy też indywidualnie „Bibliografię nauk o ziemi Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (1945–1969)” zamieszczoną w tomie VI „Szkiców Legnickich”. Jest twórcą rankingu turystycznego szkół „Wędrujemy” (trwającego nadal) i ścieżek dydaktycznych, między innymi „Wąwóz Myśliborski”.

Wybitny i zasłużony działacz Towarzystwa, posiada uprawnienia zasłużonego instruktora krajoznawstwa, instruktora kształcenia kadr, instruktora przewodnictwa górskiego i instruktora ochrony przyrody PTTK, przewodnika sudeckiego i terenowego, przodownika turystyki górskiej, honorowego przodownika turystyki pieszej.

Odznaczony m.in.:
Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1950–2000, Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”